lOGO Met je mond vol tanden (5)

VRIJDAG

10.00 uur: Ontvangst met koffie en thee.

10.30 uur: Start programma.

Contact maken, hoe doe je dat?

Hoe verwerken wij onze informatie?

Koffie/Thee pauze

Ieder verhaal op een ander niveau, neurologische niveaus

13.00 uur Lunch.

14.00 uur start middag.

Casus beschrijving

Rapport

Hoe neem ik waar?

Casus beschrijving

19.00 uur We sluiten af met een gezamenlijk diner waarna de avond vrij te besteden is. 

 

ZATERDAG

9.30 uur: Start tweede dag

Taalpatronen

Praktijkvoorbeelden

Wat hoor je? Welke vragen stel je?

Koffie/Thee pauze

Metataal

13.00 uur Lunch

14.00 Start Middag

Op weg naar de oplossing

Vragen stap na stap.

Koffie/Thee pauze

Praktijkvoorbeelden

Reflectie:

17.00 uur : Afsluiting

Mondje banner