1[1]
lOGO Met je mond vol tanden (2)

Contact met ANDEREN,

BEGINT BIJ JEZELF.

Tijdens ons dagelijks werk zijn we hard aan het werk om het patiënten naar de zin te maken. We blijven up-to-date op congressen en nascholingen en investeren in de nieuwste apparatuur zodat we professionaliteit kunnen uitstralen. Klachten die patiënten hebben, zijn meestal niet vakinhoudelijk, maar gaan over de manier waarop gecommuniceerd is voor, tijdens of na de behandeling. Om professioneel te communiceren is het belangrijk dat je je realiseert hoe gedrag ontstaat. Voordat je woorden de ander bereiken is er een hele reis afgelegd door je brein. Deze weg is voor iedereen uniek. Wanneer je inzicht krijgt in je eigen manier van communiceren kun je gedachten en gevoelens beter begrijpen waardoor je stemming niet afhankelijk is van wat de ander tegen je zegt. Met meer kennis begrijp je de ander en jezelf en kun je de juiste vragen stellen aan de ander, waardoor je meer inzicht krijgt in de kern van het probleem.

Wij gunnen iedere behandelaar deze inzichten en tools om beter te communiceren met de ander. De omgang met patiënten, collega's wordt gemakkelijker en hierdoor ga je met nog meer plezier naar je werk.

Voor tandheelkundig personeel hebben we de tweedaagse training "Met je mond vol tanden" ontwikkeld. Je bent van harte welkom!

Team Met je mond vol tanden

 

quote

“Super goed duo, vullen elkaar goed aan.” "voelt als een warm bad" "onderwerpen worden goed besproken en herhaalt"

– Nathalie, mondhygiënist

Training

coaching

1[1]
Met je mond vol tanden weekend

Wil jij meer inzicht in de manier hoe je communiceert? Dan is dit weekend iets voor jou! Deze nascholing is een weekend vol herkenning waarin jij en je collega's eigen casussen inbrengen. Je gaat naar huis met tools die meteen inzetbaar zijn in de praktijk, met je collega's, maar ook daarbuiten. 

2[1]
Coaching 1:1

De voordelen om persoonlijk te groeien zijn oneindig. Het is zelfs aangetoond dat mensen die zich persoonlijk ontwikkelen gelukkiger zijn en succesvoller zijn. Wil jij je ook verder ontwikkelen en zou je daar wat hulp bij willen? Tijdens een-op-een coaching traject bieden we je handvatten die ingezet kunnen worden op je werk of privé. Al snel merk je hoe kleine stapjes in verandering een groot positief effect kan hebben. 

met je mond met tanden

Bij effectieve communicatie en succesvolle communicatie gaat het erom dat de boodschap over komt zoals jij het als zender bedoeld. Door effectief te communiceren kun je ervoor zorgen dat je boodschap beter wordt ontvangen en dat de ander meer geneigd is om naar je te luisteren. 

Welkom op 28-29 juni 2024

Een weekend lang op een prachtige locatie, met leuke collega's aan de slag met communicatie? Tijdens deze nascholing leer je over het ontstaan van gedrag, taalpatronen en communicatietechnieken.  Je leert bewust via non-verbale en verbale communicatie verbinding te maken met anderen. Dit resulteert in meer werkplezier en energie tijdens je werk, maar ook daarbuiten. Wil jij dit ook? Je bent van harte welkom op ons weekend "Met je mond vol tanden"

dd0eb14b-0a14-4ceb-ac52-0e90582c5644
Ontwerp zonder titel (15)
Ontwerp zonder titel (12)
Ontwerp zonder titel (10)

Patiënt vaak ontevreden over afhandeling zorgklacht (bron: Patientenfederatie Nederland) 

De helft van de patiënten die klagen over een zorgverlener of instelling is niet tevreden over de manier waarop de klacht is afgehandeld. Dat geldt voor patiënten die klagen bij de zorgverlener zelf, maar ook voor patiënten die schriftelijk een klacht indienen of bij een klachtenfunctionaris of geschillencommissie.

Dat blijkt uit onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland onder ruim achtduizend mensen van het eigen panel. Het onderzoek was in 2019, zes jaar na een vergelijkbaar onderzoek. Patiënten uiten nu vaker hun ongenoegen dan toen. In 2013 trok een op de drie ontevreden patiënten aan de bel bij de huisarts, in 2019 is dat een op elke twee.

Bejegening

Volgens het onderzoek is iets meer dan de helft van de mensen (53%) die in de afgelopen twee jaar een zorgverlener of instelling bezochten, niet tevreden over de zorg. Mensen klagen over bejegening, zeggen dat er niet naar hen wordt geluisterd of dat ze te weinig informatie kregen. Een op de vijf die niet tevreden was vond de medische zorg onvoldoende. Overigens zegt 47% dat ze altijd tevreden waren. De geleverde zorg was goed en de communicatie prettig.

Van de mensen die niet tevreden waren over de zorg(verlener), zegt bijna zestig procent dat ze dit kenbaar hebben gemaakt. De rest heeft niets gedaan met de onvrede, bijvoorbeeld omdat ze de zorgverlener later nog nodig hadden. Ruim een kwart die niets deed geeft aan dat klagen toch geen zin heeft.

Ontevreden

Wie wel klaagde besprak de onvrede veelal met de betrokken zorgverlener. Maar dat leidde lang niet altijd tot betere verhoudingen. Meer dan de helft van de klagers was niet tevreden over de uitkomst van het gesprek met de zorgverlener. Wie het vervolgens hogerop zocht of de klachtenfunctionaris om hulp vroeg, bleef in meer dan de helft van de gevallen eveneens met onvrede zitten.

Doe iets

De Patiënten federatie roept zorgverleners op vaker met hun patiënten een gesprek aan te gaan als ze merken dat er onvrede is. In dat gesprek moet duidelijk worden gemaakt dat het uiten van onvrede geen gevolgen mag en zal hebben voor de zorgrelatie. Patiënten van hun kant moeten zich ook daadwerkelijk uiten als ze ontevreden zijn. Anders kan de zorgverlener het immers ook niet altijd weten. Zorgverleners en instellingen moeten ook beter laten zien hoe ze omgaan met klachten. Patiënt en buitenwereld moeten zien dat klachten serieus worden genomen en dat ze dienen tot verbetering van het zorgproces.

NOBCO-22-Logo-s-NOBCO-22-Aff-EMCC-groot
download